Handelsbetingelser

Udover den Grønlandske købelov er følgende gældende når du handler hos MDC Data Greenland ApS.

1. Tekniske informationer

Oplysninger om tekniske data og specifikationer fra producenten eller fra sælgers hjemmeside er kun vejledende. Køber har selv ansvaret for udvælgelsen af ydelsen og for opnåelse af det ønskede resultat med købet

 

2. Returret

Ved køb i en af vores butikker har du 7 dages fuld returret, men MDC DATA Greenland ApS opkræver 10% administrationsgebyr. MDC DATA Greenland ApS tager kun varen retur under betingelse af at varen for købers regning returneres i komplet salgbar stand, d.v.s. at emballagen ikke må være brudt.

Alle forsendelsesomkostninger og gebyrer betales af kunden. MDC DATA betaler ikke pengene tilbage i forbindelse med returnering af varer der er købt kontant i en af vores butikker, men vi udsteder en tilgodeseddel/kreditnota, hvor de 10% er fratrukket.

 

3. Reklamationsret

Alle produkter, minus forbrugsstoffer, yder vi 2 års reklamationsret på. Man kan således reklamere over fejl eller mangler som var til stede, da varen blev solgt. Bevisbyrden ligger ved køber efter de første 6 måneder jfr. købelovens § 77a, stk. 3.

Ekstra producentgaranti (en service afholdt af producenten) Ønsker man at benytte sig af producentens garanti der ligger ud over de 2 års reklamationsret, skal man selv kontakte producenten.

Alle varer der indleveres til reklamation bliver gennemgået grundigt af vore teknikere for at fastslå om der er tale om en reklamation. Hvis teknikeren vurderer at defekten ikke kommer ind under reklamationsretten (f.eks. ved fugtskader på mobiltelefoner, trykskader på monitors o.s.v.), bliver varen afvist som reklamation. Kunden kan evt. få et tilbud på reparation af produktet. Hvis kunden, på trods af vores afvisning af varen som reklamationssag, insisterer på at forsøge at få varen repareret under reklamationsretten, kan vi rent undtagelsesvis sende varen til et af producenten udpeget servicecenter i udlandet (normalt Danmark eller Holland). Kunden betaler i den forbindelse alle omkostninger til forsendelse m.v. forud i form af et depositum. Hvis servicecenteret i udlandet vælger at reparere produktet på garanti vil kunden naturligvis få hele det betalte depositum tilbage.

 

4. Forsendelse :

MDC Data leverer kun til adresser i Grønland.

Forsendelse sker for købers regning. Porto beregnes efter de til enhver tid gældende takster. Ved alle forsendelser påføres ekspeditionsgebyr på kr. 95,-.

 

5. Force majeure :

Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker, lockout, svigtende forsyninger, ildebrand, beskadigelse af MDC DATA Greenland ApS bygninger, import/eksport forbud eller enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser MDC DATA Greenland ApS muligheder for at levere den aftalte ydelse. MDC DATA Greenland ApS har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller del af denne eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. MDC DATA Greenland ApS er desuden i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af den manglende levering.

 

6. Almindelige forbehold og ansvarsbegrænsning:

MDC DATA Greenland ApS er ikke ansvarlig for skader eller tab, som direkte eller indirekte, helt eller delvist skyldes sletning eller ændring af data, opstået som følge af fejl i maskinel eller programmel, genindtastning af tabte data eller tilretning af ændrede data. MDC DATA Greenland ApS er ej heller ansvarlig for skader eller tab, som helt eller delvist skyldes datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller kombinationer heraf, heller ikke på trods af tilsyn med eller rådgivning herom. MDC DATA Greenland ApS er ikke ansvarlig for tab og påførte ekstraomkostninger, herunder f.eks. forhøjede omkostninger til internetforbrug, som helt eller delvis skyldes uhensigtsmæssige følgevirkninger af vore konsulenters arbejde. MDC DATA Greenland ApS er ikke ansvarlig for at løsdele og software, der installeres af kunden selv. Omkostninger til tab som følger af fejl og driftsforstyrrelser kan ikke belastes MDC Data Greenland ApS. MDC Data Greenland ApS er i øvrigt ikke ansvarlig over for kunden, hvor der er tale om forhold, som MDC Data Greenland ApS ikke med rimelighed har indflydelse på, eller som i øvrigt ikke skyldtes fejl eller forsømmelse fra MDC Data Greenland ApS side. Afhjælpning af problemer i den henseende sker på timelønsbasis for kundens regning.

 

7. Varer til reparation :

Hvis et produkt der er indleveret til reparation, ikke er afhentet inden for 90 dage efter klarmelding, forbeholder MDC DATA sig ret til at bortskaffe udstyret, uden yderligere varsel. MDC DATA fralægger sig et hvert ansvar for datatab vedr. den indleverede vare. Det anbefales at der altid foretages en sikkerhedskopi af alle data før varen indleveres til reparation.

 

8. Ejendomsforbehold :

Alle leverede varer og ydelser er MDC DATA's ejendom indtil hele gælden incl. renter og gebyrer er betalt.