Handelsbetingelser
Udover den Grønlandske købelov er følgende gældende når du handler hos MDC DATA Greenland ApS (herefter
kaldet MDC DATA)
1. Tekniske informationer
Oplysninger om tekniske data og specifikationer fra producenten eller fra sælgers hjemmeside er kun vejledende. Køber har selv
ansvaret for udvælgelsen af ydelsen og for opnåelse af det ønskede resultat med købet
2. Returret
Ved køb i en af vores butikker har du 7 dages fuld returret, men MDC DATA opkræver 10% administrationsgebyr. MDC DATA
tager kun varen retur under betingelse af at varen for købers regning returneres i komplet salgbar stand, dvs. at emballagen ikke må
være brudt. Alle forsendelsesomkostninger og gebyrer betales af kunden. MDC DATA betaler ikke pengene tilbage i forbindelse
med returnering af varer der er købt kontant i en af vores butikker, men vi udsteder en tilgodeseddel/kreditnota, hvor de 10% er
fratrukket.
Hvis du er privatkunde og har handlet i vores webshop har du 14 dages fortrydelsesret. Vær opmærksom på at du selv skal betale for
fragten tilbage til MDC DATA.
Ved erhvervskøb er der ingen fortrydelsesret. Du er dog velkommen til at kontakte os, og vi vil vurdere om vi i den enkelte sag kan
yde en ekstraordinær service.
3. Reklamationsret
Alle produkter, minus forbrugsstoffer, yder vi 2 års reklamationsret på. Man kan således reklamere over fejl eller mangler som var til
stede, da varen blev solgt. Bevisbyrden ligger ved køber efter de første 6 måneder jfr. købelovens § 77a, stk. 3.
Ekstra producentgaranti (en service afholdt af producenten) Ønsker man at benytte sig af producentens garanti der ligger ud over de 2
års reklamationsret, skal man selv kontakte producenten.
Alle varer der indleveres til reklamation bliver gennemgået grundigt af vore teknikere for at fastslå om der er tale om en reklamation.
Hvis teknikeren vurderer at defekten ikke kommer ind under reklamationsretten (f.eks. ved fugtskader på mobiltelefoner, trykskader
på monitors m.m.), bliver varen afvist som reklamation. Hvis kunden, på trods af vores afvisning af varen som reklamationssag,
insisterer på at forsøge at få varen repareret under reklamationsretten, kan vi rent undtagelsesvis sende varen til et af producenten
udpeget servicecenter i udlandet (normalt Danmark eller Holland). Kunden betaler i den forbindelse alle omkostninger til forsendelse
m.v. forud i form af et depositum. Hvis servicecenteret i udlandet vælger at reparere produktet på garanti, vil kunden naturligvis få
hele det betalte depositum tilbage.
4. Forsendelse
MDC DATA leverer kun til adresser i Grønland.
Forsendelse sker for købers regning. Porto beregnes efter de til enhver tid gældende takster. Ved alle forsendelser påføres
ekspeditionsgebyr på kr. 95,-.
5. Force majeure
Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker, lockout,
svigtende forsyninger, ildebrand, beskadigelse af MDC DATA’s bygninger, import/eksport forbud eller enhver anden begivenhed
som hindrer eller begrænser MDC DATA’s muligheder for at levere den aftalte ydelse. MDC DATA har i tilfælde af force majeure
valget imellem at hæve handlen eller del af denne eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet.
MDC DATA er desuden i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af den manglende levering.
6. Almindelige forbehold og ansvarsbegrænsning
MDC DATA er ikke ansvarlig for skader eller tab, som direkte eller indirekte, helt eller delvist skyldes sletning eller ændring af data,
opstået som følge af fejl i maskinel eller programmel, genindtastning af tabte data eller tilretning af ændrede data. MDC DATA er ej
heller ansvarlig for skader eller tab, som helt eller delvist skyldes datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller
kombinationer heraf, heller ikke på trods af tilsyn med eller rådgivning herom. MDC DATA er ikke ansvarlig for tab og påførte
ekstraomkostninger, herunder f.eks. forhøjede omkostninger til internetforbrug, som helt eller delvis skyldes uhensigtsmæssige
følgevirkninger af vore konsulenters arbejde. MDC DATA er ikke ansvarlig for at løsdele og software, der installeres af kunden selv.
Omkostninger til tab som følger af fejl og driftsforstyrrelser kan ikke belastes MDC DATA. MDC DATA er i øvrigt ikke ansvarlig
over for kunden, hvor der er tale om forhold, som MDC DATA ikke med rimelighed har indflydelse på, eller som i øvrigt ikke
skyldtes fejl eller forsømmelse fra MDC DATA’s side. Afhjælpning af problemer i den henseende sker på timelønsbasis for kundens
regning.
7. Varer til reparation
Hvis et produkt der er indleveret til reparation, ikke er afhentet inden for 90 dage efter klarmelding, forbeholder MDC DATA sig ret
til at bortskaffe udstyret, uden yderligere varsel. MDC DATA fralægger sig et hvert ansvar for datatab vedr. den indleverede vare.
Det anbefales at der altid foretages en sikkerhedskopi af alle data før varen indleveres til reparation.
8. Ejendomsforbehold
Alle leverede varer og ydelser er MDC DATA's ejendom indtil hele gælden inkl. renter og gebyrer er betalt.

Total beløb:
    Til kassen
    (0)